ตารางขอใช้รถยนต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เดือน
   ปี  
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
     
1
คุณปิยะธิดา พุฒพิมพ์
09:00 - 12:00
🚚 รถกระบะ
จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
2
3
4
5
6
คุณพัชรี ลิมปิทีปราการ
11:00 - 17:00
🚚 รถกระบะ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
7
คุณวิชุลดา พิไลพันธ์
12:00 - 16:30
🚐 รถตู้
หอจดหมายเหตในเมือง
8
9
10
11
12
13
14
15
คุณนวลละออง อุทามนตรี
06:00 - 18:00
🚐 รถตู้
อ.เขมราฐ
16
คุณนวลละออง อุทามนตรี
06:00 - 18:00
🚐 รถตู้
อ.เขมราฐ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

กลับหน้าหลัก